NEDEN ACTOLİND ?

Anahtar kelimeler : TEMİZLİK ,BAKTERİ , MANTAR , HASTANE ENFEKSİYONU , FİBRİN ,NEMLENDİRME , YARA KENARLARI ,YARADAKİ YÜZEY GERİLİMİ , ŞEKER HASTALIĞI YARALARI ,NÖRODERMATİT, VENÖZ ÜLSER , YANIK YARASI ,AĞIZ BAKIMI , ORTODONTİ , KRONİK YARA , AKUT YARA , YARANIN İYİLEŞME SAFHASINA GEÇİŞİ,STOMA BAKIMI , HASTANE ENFEKSİYONLARIYLA MÜCADELE , DEKÜBİTİS ,

 

Enfekte yaralarda neden ACTOLİND ?

 • Actolind W solüsyon ve jel içeriğindeki maddeler yara bölgesinde yüzey gerilimini düşürerek temizlik etkisi gösterir , bozuk dokunun atılmasına yardımcı olur ,yarayı iyileşme safhasına taşır.
 • Actolind W solüsyon ve jel yaraya bulaşmış olan bakteri , mantar gibi enfeksiyon etkenlerine ve hatta birçok antibiyotikle öldürülemeyen hastane enfeksiyon etkeni bakterilerin tamamına etkilidir , bu sayede yaradaki enfeksiyon durumu sona erer.
 • Actolind W solüsyon ve jel yaradaki fibrin tabakasının atılmasına yardımcı olur ve oluşmasını engeller , yara bu sayede iyileşme safhasına geçer.
 • Actolind W solüsyon ve jel içeriği sayesinde yaranın sürekli nemli kalmasını sağlar ve bu sayede yara gerilmez ,yara kenarları zarar görmez ve iyileşme kat kat hızlı bir şekilde gerçekleşir.
 • Actolind W solüsyon ve jel yaranın iyileşme döneminde bakterilerle tekrar enfekte olmasını engeller ve yara iyileşmesi sekteye uğramaz.
 • Ağızdaki yaralarda ve aftlarda uzun süreli kullanıma uygundur , ağızda uzun süreli kullanıma uygun tek üründür denebilir , ancak birçok vakada uzun süreli kullanıma gerek kalmadan iyileşme kaydedilmiştir.
 • Sadece Actolind W solüsyon ve jel kullanılarak birçok bilimsel çalışma yapılmış enfekte olan ve enfeksiyon riski yüksek olan ; yanık yarası (enfeksiyona çok açık yaralardır , iyileşmesi zordur) , şeker hastalığı yaraları , cerrahi girişim sonucu kesi yaraları , nörodermatit , venöz ülser yaraları , dirençli bakterilerin enfekte ettiği yaralar … gibi yüzlerce hastada denenmiştir , son derece başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
 • Actolind W solüsyon ve jelin TERATOJENİK anlamda hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jelin MUTAJENİK anlamda hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jel ile ilgili irite edici ve yakıcı herhangi bir etki söz konusu değildir.
 • Actolind W solüsyon ve jel kesinlikle eseri miktarda dahi alkol içermez.

Enfekte olmayan yaralarda neden ACTOLİND ?

 • Actolind W solüsyon ve jel yaradaki fibrin tabakasının atılmasına yardımcı olur ve oluşmasını engeller , yara bu sayede iyileşme safhasına geçer.
 • Yarada temizlik etkisi gösterir.
 • Yaranın nemli kalmasını sağlar , bu sayede iyileşme hızlanır.
 • Yaranın enfekte olmasını engeller ve yaranın iyileşmesi sekteye uğramaz.
 • Actolind W solüsyon ve jelin TERATOJENİK anlamda hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jelin MUTAJENİK anlamda hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jel ile ilgili irite edici ve yakıcı herhangi bir etki söz konusu değildir.
 • Actolind W solüsyon ve jel kesinlikle eseri miktarda dahi alkol içermez.
 • Enfekte olmayan yaralarda Actolind W solüsyon ve jel kullanımı ile daha hızlı iyileşme sağlandığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Cerrahi operasyon öncesinde , bölgenin deri antisepsisi için neden ACTOLİND?

 • Actolind W solüsyon ve jele dirençli bir bakteri ve mantar yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jel uzun süren operasyonlarda yaranın enfekte olmasını engelleyici etkisi diğer bütün antiseptiklerden daha yüksektir , bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
 • Actolind W solüsyon ve jel in sitotoksik ( insan hücreleri için öldürücü etki ) etkisi yoktur , iyileşme engellenmez .
 • Actolind W solüsyon ve jelin TERATOJENİK hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jelin MUTAJENİK hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jel ile ilgili irite edici ve yakıcı etki söz konusu değildir.
 • Actolind W solüsyon ve jel kesinlikle alkol vb yakıcı maddeler içermez.

Sonda ve katater uygulamaları öncesi neden ACTOLİND?

 • Actolind W solüsyon ve jel bütün mukozalarla uyumludur.
 • Actolind W solüsyon ve jel in sitotoksik ( insan hücreleri için öldürücü etki ) etkisi yoktur , işlem yapılan bölgede mukozaya zarar vermez.
 • Actolind W solüsyon ve jele dirençli bir bakteri ve mantar yoktur , işlem sonrasında istenmeyen bir enfeksiyon durumunu engeller.
 • Actolind W solüsyon ve jelin TERATOJENİK hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jelin MUTAJENİK hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jel ile ilgili irite edici ve yakıcı etki söz konusu değildir.
 • Actolind W solüsyon ve jel kesinlikle alkol vb yakıcı maddeler içermez.

Stoma bakımında neden ACTOLİND?

 • Actolind W solüsyon ve jel bütün stoma bakımlarında kullanıma uygundur .
 • Actolind W solüsyon ve jel trekeostomi gibi enfeksiyona hassas stoma durumlarında enfeksiyonu ve dolayısı ile hastanın genel durumunun bozulmasını önler.
 • Actolind W solüsyon ve jel kullanılan stoma bakımlarında özellikle kolostomi , ileostomi durumlarında bakteri üremesini ve kokuyu engeller. Yakıcı hiçbir madde içermemesi , deriden emilmemesi , bağırsaklardan sistemik dolaşıma geçmemesi ve sitotoksik olmaması sayesinde  stomalarda antiseptiğe bağlı ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlara yol açmaz , geniş mikrobiyel etki spektrumu ve Actolind W Solüsyon ve Jel e  dirençli herhangi bir enfeksiyon etkeni bakteri ve mantar bulunmaması da dokulara zarar vermeden bariyer olarak güvenle kullanılmasını sağlar.
 • Stomalar enfeksiyona açık alanlar olduğu için Actolind W solüsyon ve jel özellikle ilk evrelerde düzenli kullanılmalı ve yara iyileşmesi sonrası periyodik olarak bakım amaçlı kullanılmalıdır.
 • Actolind W solüsyon ve jel stomadan girmesi durumunda sistemik dolaşıma geçmez ve toksik etki göstermez.
 • Actolind W solüsyon ve jel kullanıldığında stoma bölgesi iyileşme evresinde gerilmez , hızlı iyileşir ve hasta hızlı bir şekilde normal hayatına döner.

Ağız içi girişimler sonrası ve Genel ağız antisepsisi için neden ACTOLİND ?

 • Actolind W solüsyon ve jel Ortodontik girişimler sonrasındaki travmatik baskıya bağlı yangıyı yatıştırır.ORTODONTİK TELLERİ KARARTMAZ.
 • Bütün ağız içi girişimlerde enfeksiyon oluşumunu engeller.
 • Plak oluşumu ve ağız kokusunu engeller.
 • Toksik olmaması ve dolaşıma geçmemesi nedeniyle yanlışlıkla yutulması sorun oluşturmaz  , LD50 toksik dozu bir defada yetişkin bir insanın içebileceği su miktarının çok üzerindedir.
 • Actolind W solüsyon ve jel ortodontik girişimlerde kullanılan telleri karartmaz.
 • Actolind W solüsyon ve jel uzun süreli kullanım (aylarca) için uygundur.
 • Actolind W solüsyon ve jelin TERATOJENİK hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jelin MUTAJENİK hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Actolind W solüsyon ve jel ile ilgili irite edici ve yakıcı etki söz konusu değildir.
 • Actolind W solüsyon ve jel kesinlikle alkol vb yakıcı maddeler içermez.

Hastane Enfeksiyon Yönetiminde Neden ACTOLİND ?

 • Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde, bebeklerin ağız bakımı Actolind W Solüsyon ile yapıldığında birçok enfeksiyonun önüne geçilebilir ; mantarlara olan etkisi , toksik ve irite edici madde içermemesi , mukozalarla uyumlu olması , insan hücreleri için sitotoksik olmaması , dirençli hastane enfeksiyon etkenlerine olan etkisi sayesinde bebeğin ağız bölgesinden girebilecek enfeksiyon etkenlerine karşı ciddi bir savunma etkisi gösterir. Bebeklerin ağız bakımında kullanan çok sayıda hastane bulunmakta olup ,bu amaçla kullanılabilecek ürünler arasında en güvenilir olanıdır.
 • Yetişkin yoğun bakım ünitelerinde hasta perineal bölge bakımlarının Actolind W Solüsyon ile yapılması durumunda VRE gibi hastane enfeksiyon etkenlerinin yayılması , enfeksiyon yapması önlenebilmekte , maddi ve manevi kayıpların ciddi manada önüne geçilebilmektedir.
 • Kalp damar cerrahisi sonrası KVC yoğun bakım ünitelerinde göğüs ve ayak bölgesindeki kesilerde Actolind W Solüsyon ve jel kullanımı ile, postoperatif komplikasyonların neredeyse %100 ünün önüne geçilebilmektedir.
 • Portör kontrollerinde MRSA taşıyıcısı personele 1 hafta süre ile uygulanan saçlar dahil olmak üzere Actolind W Solüsyon uygulamaları ile ,personel taşıyıcı olmaktan kurtulabilmekte , enfeksiyon yönetimi açısından maddi manevi kayıpların ciddi manada önüne geçilebilmektedir.
 • Actolind W Solüsyon ve Jel in mukozalarda uzun süreli ve güvenli kullanılabilir olması , DEKOLONİZASYON işlemini personel üzerinde uygulanabilir kılmakta ve hem hastane içerisinde ,hem de özel hayatta kişilerin dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyon bakımından güvende olmasını sağlamaktadır.
 • İdrar kesesi sonda uygulamaları sonrası oluşan ve tedavisi bazen çok zor hale gelebilen enfeksiyonlar, sonda ve uygulama bölgesinin Actolind W Solüsyon ve Jel ile silinmesi ile önlenebilmekte , ciddi anlamda maddi , manevi ve zaman kayıplarının önüne geçilebilmektedir.

 

© Copyright 2012 - Her Hakkı Saklıdır.