Hastane Enfeksiyonları ve Actolind Kullanımı

 

ACTOLİND R  SOLÜSYON YENİ NESİL POLİMER YAPILI ANTİSEPTİK SOLÜSYONUN HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE AMAÇLI UYGULAMA ALANLARI

 

GİRİŞ

 

Actolind W solüsyon ve jel(AWSG)yeni nesil antiseptik solüsyon polimer antiseptik içerir. Ürün , insan hücrelerine herhangi bir zarar vermemesi (nonsitotoksik) , teratojenik olmaması , mutajenik olmaması ve mukozalarla uyumlu olması nedeniyle hastane enfeksiyonları ile mücadelede çok amaçlı kullanılabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI ve FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 

Hasta perineal bölge bakımı, ağız bakımı ,genel olarak deri , bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozaların tamamında bakım / antisepsi / kontaminasyonun önlenmesi, nemli kalmanın sağlanması ve yaraların tedavisi amaçlı kullanılır. Yeni doğan ağız bakımında ,enjeksiyon bölgesi antisepsisinde , stomaların bakımında , kateter uygulamaları öncesi kateter üzerinde ve uygulama bölgesinin antisepsisinde, Ayrıca ; diş hekimliğinde genel ağız antiseptiği olarak , ortodontik girişimlerin sonrasında travmatik durumlarda yatıştırıcı etki ve  enfeksiyonun önlenmesi , ağız içi cerrahi girişimlerden sonra enfeksiyonun önlenmesi ve yaranın hızlı iyileşmesi amacıyla kullanılır. , yapışan pansuman meteryalinin değişimi için ıslatma /yumuşatma amaçlı olarak da son derece güvenli olarak kullanılabilir , (AWSG)ye dirençli bir enfeksiyon etkeni yoktur , bu durum (MRSA,VRE, MRSE ,A.baumanii , P.aureginosa, ESBL pozitif E.coli ,K.pneumonia…gibi bakterilerin tamamına etkilidir),güvenli ve etkili bir kullanım alanı sağlar, ayrıca ;hastane enfeksiyonlarının engellenmesinde çok yönlü kullanılabilecek bir molekül olmasını da beraberinde getirir . (AWSG)nin canlı insan hücrelerine öldürücü etkisi yoktur ancak diğer bütün mikroorganizmalara yüksek seviyede bakterisid etki gösterir. Sağlık personelinin MRSA dekolonizasyonunda kullanılmaktadır.

 

(AWSG)3000 daltonun üzerinde molekül büyüklüğüne sahiptir ve sistemik dolaşıma geçmez , etkisi hemen başlar , mikroorganizmalar üzerindeki negatif yüklü polisakkaritlere bağlanır ve mikroorganizmanın yaşam dengesini bozar, beslenme ve yaşamsal fonsiyonlarını yerine getiremez, bu sayede bakteri ,mantar vb enfeksiyon etkenleri üzerinde öldürücü etki gösterir. (bakterisid , fungisid , virüsid). Yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalarda, (AWSG)ye dirençli bir bakteri ve mantar suşu bildirilmemiştir.

 

(AWSG)insan ve diğer gelişmiş organizmalardaki nötral polisakkaritlere bağlanamaz, bu sayede sitotoksisistesi yoktur. Teratojenik , mutajenik ve sitotoksik etkilerin hiçbirisi (AWSG)de görülmez. Doku bütünlüğü bozulmuş yaralarda atılması gereken nekroze olmuş dokuyu aşarak canlı tabakaya ulaşır ve bir nevi canlı dokuyu diğer dokulardan ayırarak mikro düzeyde debride eder.

 

Antiseptik  uygulamalar sonrasında deri ve mukozalarda normal floraya en hızlı dönüş, (AWSG)kullanımı tercih edildiğinde gerçekleşmektedir.

 

(AWSG)Enfekte olmayan yara bölgesinde kullanıldığında fibrin oluşumunu engelleyerek  hızlı iyileşme sağlar.

 

Nörodermatitler , şeker hastalığı yaraları , yanıklar , enfekte yaralar , enfekte olmayan yaralar , ameliyat öncesi deri antisepsisi , ameliyat kesisi bakımı , ağız bakımında ve bütünlüğü bozulmuş veya sağlam deri antisepsisi amaçlı olarak bütün vücut bölgelerinde kullanımı endikedir.

 

YAYINLANMIŞ BİR ÇALIŞMA

Yara İyileşiminde Yeni Jenerasyon Antiseptiklerden Poliheksanid Etkinliğinin Klinik Olarak Gösterilmesi

Giriş: İyileşmeyen kronik yaralarda ana problem yetersiz yara yatağı temizliği, yara yeri infeksiyonu, ek hastalıkları ve kullanılan antiseptiklerin sitotoksik etkileri olabilir ve tedavisi etkene yönelik hızlı ve dinamik müdahalelerle mümkündür. Poliheksanid klorheksidin türevi yeni jenerasyon bir antiseptik olup düşük sitotoksitesi ve geniş etki spektrumuyla MRSA ve P. aeruginosa da kapsayan güçlü bir moleküldür. Fibrin oluşumunu engellemesi ve oluşan fibrin tabakasının yara üzerinden kalkmasını sağlamasından dolayı , enfekte olmayan yaralarda dahi daha hızlı iyileşme sağlamak ACTOLİND ile mümkün olmaktadır…
Amaç: Kronik yara iyiletiminde poliheksanidinin güçlü etkinliğinin klinik gözlem , kültür ve ateş , lökosit sayıs ı, CRP gibi inflamatuvar parametrelerle değerlendirilmesi amaçlandı.
Uygulama: Tüm hastalarda 10-40 gün içerisinde kültürlerde infeksiyon etkeni üremesi durduruldu. Fotoğraflar ile objektif olarak yara yeri iyiletimleri kayıt altına alındı. Kardiyak sebepli eksitus kabul edilen 2 hasta haricinde tüm hastalarşifa ile taburcu edildi.
Sonuç: Hastanede yatış günleri karşılaştırıldığında belirgin bir zaman ve ekonomik kazanım karşımıza çıktı. Kronik yara iyiletimi, yarayı düzenli takip eden ekip çalışması gerektiren, iyileşmeyi gerileten ya da yavaşlatan etkene yönelik hızlı ve çok yönlü tedavi uygulanması ile çözülen özel bir durumdur. Kullanılan uygun antibiyoterapiye ek olarak poliheksanide gibi geniş spektrumlu antisepsikler tedavinin en önemli adımlarıdır

 

YARA İYİLETİMİNDE YENİ JENERASYON ANTİSEPTİKLERDEN POLİHEKSANİD ETKİNLİĞİNİN KLİNİK OLARAK GÖSTERİLMESİ 

 

makale için tıklayın

© Copyright 2012 - Her Hakkı Saklıdır.