Actolind KORUR . . .                                                                                        

Actolind içeriği kendi sınıfında , bilimsel kongrelerde yayınlanmış araştırma sonuçlarında , istatistik verilerde , sağlık kurum ve kuruluşlarının başladıktan sonra ,en az terk ettikleri etken maddedir

  • Yarası olan , bilir !
  • Yara tedavi etmeye çalışan personel , bilir !
  • Yarası nedeniyle haftalarca yoğun bakımdaki hastalarla ilgilenen hekimler , bilir !
  • Birçok antibiyotik denenmesine rağmen hastanın ateşinin düşürülemediği , iyileşme kaydedilemeyen durumu gören , bilir !
  • Burnunda MRSA taşıyıcısı olduğunu öğrenen personel , bilir !

Yukarıdaki durumlarla baş etmek , gerçekten kolay değildir , alınan önlemler yetersiz kalabilir ,antibiyotiklere yanıt alamayabilirsiniz – ki bu durum son zamanlarda çok arttı ve neticede bu durumlarla karşı karşıya kalabilirisiniz , aslında herkes bu durumlarla karşı karşıya kalabilir , siz de bir bilen olabilirsiniz.

 

Actolind W Solüsyon Kullanıldığında Yatak Yaraları Neden Açılmaz… ????

 

 Besiyeri , yüzeylerden alınan numune ile kontamine edildi .

Besiyerinin sol kısmına ortalama yaralarda kullanılan miktar kadar actolind sıkıldı .

Sağda Actolind sıkılmayan bölgede bakteri , mantar ve küf üremeleri gerçekleşti ,

Sol kısım üzerine bakteri , mantar , küf bulaşsa dahi  actolind in kalıcı etkisi sayesinde üreme gerçekleşmedi.

 

YAPILAN BÜTÜN ARAŞTIRMALARDA KORUYUCU ETKİSİNİN, 6 SAAT İLE 72 SAAT ARASINDA DEVAM ETTİĞİNİ KANITLAMIŞ OLAN ACTOLİND i , KORUMA , KORUNMA , TEDAVİ AMAÇLI ÖNERİYORUZ.

 

Polimer molekül yapısı ve kombinasyonu , yaranın iyileşmesini sağlayan vücut hücrelerini yakmaması / öldürmemesi , Actolind i diğer bütün antiseptik etken maddelerinden farklı kılmaktadır ;  hatta enfeksiyon olmayan yaralarda dahi fibrin oluşumunu azaltması sayesinde daha hızlı bir iyileşme sürecinin gerçekleştiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bütün mukozalarda da kullanılabilen bir üründür….

Actolind yarada bakteriyi öldürmekle kalmaz , bazı bakterilerin ürettiği ve yarayı daha da kötü hale getiren enzimleri de inaktive eder , yaranın iyileşmesini engelleyen ve antibiyotikle yok edilemeyen etkenler de ortadan kalkmış olur ( Pseudomonas Aureginosa nın ELASTAZ enzimi.. gibi )

 

Çözüm Üretiyoruz  . . .                                                                                           

  • Hasta Bakımı / Temizliği / Hijyeni
  • Yara Bakımı / Yara Antisepsisi ( yaraların mikroplardan arındırılması )
  • Ameliyat Sonrası Kesi Yarasının Korunması

                                                                                                                                                                                

  • Personel Hijyeni / Taşıyıcılık (MRSA) Durumu Varsa Sonlandırılması

                                                                                                                                                                                 

  • Kronik yaralar , Venöz ülsere bağlı yaralar , Şeker Hastalığı yaralarının tedavisi

                                                                                                                                                                                

Vankomisin dirençli enterokokların yayılmasının engellenmesi için ; Actolind solüsyon ile perineal bakımların yapılmasını öneriyoruz.

Hastaların vücut kokularının giderilmesi / engellenmesi ve temizliği için Actolind ile kıvrımlı vücut bölgelerinin bakımının yapılmasını öneriyoruz.

Dünya standartlarına göre gözde kullanılanılabilen etken madde içeriğine sahip Actolind ile yara bakımlarını ve hızlı iyileşmenin sağlanmasını öneriyoruz.

Diş Hekimlerinin girişimler öncesinde ve sonrasında Ağız mukozasında antisepsiyi sağlamada ve biyofilm katmanının giderilmesinde Actolind Kullanmalarını öneriyoruz.

Onca emek verilen cerrahi operasyonlar sonrasında başarının enfeksiyonla başarısızlığa dönüşmesini istemiyoruz, operasyon sonrası kullanılan antibiyotiklere dirençli bir bakterinin yaraya sonradan bulaşması olasılığını azaltmak ve bu durumları ortadan kaldırmak istiyoruz. ACTOLİND KESİYİ KORUR….

Yaralardaki mikrop üremesi riskine karşı Actolind ile yıkanmasını öneriyoruz. Yara iyileşme sürecinin Actolind in koruyucu etkisi sayesinde sekteye uğramadan iyileşme sürecinin tamamlanabileceği bir ürün öneriyoruz.

                                                                                                                                                                                                              

Personel Portör kontrollerinde MRSA taşıyıcı olan personelin Actolind ile bu taşıyıcılıktan kurtulmasını ve olası bulaşmalara bağlı ,hastane enfeksiyonlarının engellenmesini öneriyoruz. Actolind bütün vücut mukozaları ile dosttur ve bu nedenle birçok antiseptik maddenin kullanılamadığı alanlarda kullanılabilir.

 

YAPILAN BÜTÜN ARAŞTIRMALARDA KORUYUCU ETKİSİNİN, 6 SAAT İLE 72 SAAT ARASINDA DEVAM ETTİĞİNİ KANITLAMIŞ OLAN ACTOLİND i , KORUMA , KORUNMA , TEDAVİ AMAÇLI ÖNERİYORUZ.

 

Polimer molekül yapısı ve kombinasyonu , yaranın iyileşmesini sağlayan vücut hücrelerini yakmaması / öldürmemesi , Actolind i diğer bütün antiseptik etken maddelerinden farklı kılmaktadır ;  hatta enfeksiyon olmayan yaralarda dahi fibrin oluşumunu azaltması sayesinde daha hızlı bir iyileşme sürecinin gerçekleştiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Actolind yarada bakteriyi öldürmekle kalmaz , bazı bakterilerin ürettiği ve yarayı daha da kötü hale getiren enzimleri de inaktive eder , yaranın iyileşmesini engelleyen ve antibiyotikle yok edilemeyen etkenler de ortadan kalkmış olur ( Pseudomonas Aureginosa nın ELASTAZ enzimi.. gibi )

Actolind in yaranın iyileşmesindeki faktörler üzerine olan geniş etki mekanizması  hasta konforunu ve hekim memnuniyetini arttırmakta ve ACTOLİND kullanmaya başladıktan sonra başka bir antiseptiğe geçiş pek söz konusu olmamaktadır. Hasta teşekkür ve hekim memnuniyetleri dönem dönem bizlere kadar ulaşmakta, ofisimizde teşekkür etmek için gelen hastalar dahi olmaktadır .

AŞAĞIDA HERGÜN KULLANDIĞIMIZ SEHPA ,MASA , ÇANTA …gibi EŞYALARIMIZIN, ÇOK KÜÇÜK BİR  ALANINDAKİ BAKTERİLERİ ve ACTOLİND KULLANILDIĞINDA BU BAKTERİLERİN NE DÜZEYDE OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR RESİM BULUNMAKTADIR , Günlük hayatımızda bakteriler çok önemli bir yer kaplar ve öldürülmesi gerekmez , ancak söz konusu yara olduğunda bakterilerin yara üzerinde belli bir sayıyı aşmaması gerekir , ayrıca sözkonusu olan şeker hastası birinin yarası ise daha da dikkat edilmesi ve yaranın kesinlikle bakterlerin hakimiyetinden korunması gerekir , ya da herhangi başka bir hastalığı olanlarda eğer yara olgusu da varsa yine daha dikkatli olmak ve bakterileri yaradan uzak tutma konusunda 2 kat daha özenli ve dikkatli olunması gerekir.

 

ACTOLİND W SOLÜSYON yaraya sürüldüğünde yaradaki ölmüş olan dokunuza veya bakterilere bağlanır , sağlam hücreler Actolind den etkilenmez , bu sayede yara, günden güne sanki mekanik olarak temizlenmiş gibi sağlam dokuların gözle görülebildiği kırmızı bir hale gelir , bu aşamada diğer bütün antiseptikler yeni üreyen iyileşme sağlayacak olan insan hücrelerini de öldürür. İyileşme hızı ,yaradaki dokunun antiseptik vb yakıcı maddeler yüzünden öldürülmesinden daha yavaşsa yaranızdaki mikroplar belki ortadan kalkmıştır ancak yaradaki doku harabiyeti yüzünden yara bir türlü iyileşmez. Öyle yaralar vardır ki çok çok yavaş iyileşir ve herhangi bir şekilde iyileşmenin yavaşlatılması demek yaranın iyileşmemesi demektir.

YARADA SADECE BAKTERİLERİN ÖLDÜRÜLMESİ YARANIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İYİLEŞECEĞİ ANLAMINA GELMEZ , YARANIN İYİLEŞME HÜCRELERİNİ ÖLDÜRMEDEN BAKTERİLERDEN ARINDIRILMASI , DEKONTAMİNE EDİLMESİ GEREKİR ,İŞTE ACTOLİND BUNU YAPAR…

 

© Copyright 2012 - Her Hakkı Saklıdır.